Suprafaţa pădurilor din România a crescut anul trecut cu 3.159 hectare


, ,

Suprafaţa pădurilor din România a crescut cu 3.159 ha în 2023 faţă de anul 2022, la 6.459.925 hectare, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Fondul forestier naţional la 31 decembrie 2023 a înregistrat o creştere de 2.284 ha, la 6.615.668 hectare. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite a fi împădurite în condiţiile legii (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic).

Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional. Volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 5,3%, în anul 2023 faţă de anul 2022.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru (19,2% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi de Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (21,3% din suprafaţa totală regenerată), Sud-Est (17,6%), respectiv Centru (16,5%), urmate de regiunile de dezvoltare Nord-Vest (11,6%), Sud-Muntenia (11,5 %), Vest (11,3%), Sud-Vest Oltenia (9,6%) şi Bucureşti-Ilfov (0,6%).

Scroll to Top