O nouă lege europeană prevede restaurarea a 20% din suprafețele terestre și maritime


,

Parlamentul European a adoptat o lege care stabilește ca obiectiv la nivelul Uniunii refacerea a cel puțin 20% din zonele terestre și maritime până în 2030.

Pentru atingerea obiectivului, țările membre trebuie să aducă cel puțin 30% din habitatele vizate (păduri, pajiști, mlaștini, râuri, lacuri și albii de corali) de la o stare proastă la una bună până în 2030.

Procentul crește treptat în următoarele decade la 60% până în 2040 și la 90% până în 2050.

Statele membre trebuie să adopte planuri naționale de restaurare în care să detalieze modul prin care intenționează să atingă aceste obiective.

Noua lege menționează că țările Uniunii Europene trebuie să acorde prioritate zonelor Natura 2000 până în 2030.

În prezent, peste 80% din habitatele europene se află într-o stare precară. (European Parlament)

Scroll to Top