Națiunile Unite au adoptat un nou set de reguli prin care se încearcă protejarea oamenilor și a planetei de substanțele chimice periculoase


,

Națiunile Unite au adoptat un nou set de reguli prin care se încearcă protejarea oamenilor și a planetei de substanțele chimice periculoase, prevăzând noi metode pentru gestionarea în siguranță a acestora.

Cadrul Global privind Substanțele Chimice stabilește 28 de ținte concrete în vederea reducerii riscurilor pentru mediu generate de substanțele chimice și deșeuri, inclusiv obiective precum prevenirea traficului ilegal, eliminarea treptată a pesticidelor periculoase pâna în 2035, trecerea la alternative durabile și îmbunătățirea accesului la informații despre riscurile asociate substanțelor chimice. (DW)

Scroll to Top