Emisiile de substanțe chimice toxice au scăzut cu 21% în Statele Unite


,

 Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite a lansat raportul Toxics Release Inventory 2022.

Acesta indică faptul că emisiile substanțelor chimice au fost cu 21% mai reduse în 2022, comparat cu nivelul din 2013. Inclusiv emisiile în aer au scăzut cu 26%.

În decada analizată, emisiile unităților de producție au scăzut cu 9%, în timp ce valoarea adăugată economiei Statelor Unite de acestea a crescut cu 14%.

În 2022, unitățile de producție au gestionat 88,5% din deșeuri și au lansat în natură 11,5% din acestea. Cele mai folosite procedee de gestionare au fost reciclarea, recuperarea energiei și tratarea. 

Deși emisiile globale au crescut între 2021 și 2022 cu 1%, în aceeași perioadă s-a înregistrat o creștere cu 6,5% a numărului activităților de prevenire a poluării. (CleanTehnica)

Scroll to Top